Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-21

Burlöv har växt mest i Sverige 2019!

Visionsbild nya Burlöv - illustration

Statistik från Statiska Centralbyrån (SCB) över befolkningen 2019 har offentliggjorts. Burlöv sticker ut i Skåne och nationellt. Vi är nu fler än 19.000 invånare i Burlöv och är den kommun som växte mest i Sverige under 2019 med 4,1%. Tillväxten innebär en ökning med 752 kommuninvånare.

Lars Johnson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är ingen slump att Burlöv växer rejält just nu. Vi har fått flera nya lägenheter i såväl Arlöv som Åkarp. Och fler är på gång, vi räknar med stark tillväxt även under 2020. Burlöv blir en alltmer attraktiv kommun mitt emellan Malmö och Lund, vilket möjliggör pendling både i Skåne och till Köpenhamn.

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, menar att stark tillväxt innebär utmaningar för en kommun.

Att leda tillväxtligan i Sverige är både hedrande och svårt. I Burlöv hjälps vi åt, kommunens medarbetare, förtroendevalda och näringslivet. Alla har tagit sin roll och sitt ansvar. De är värda ett stort tack!

Flera projekt för framtidens Burlöv

Flera stora byggprojekt drivs i kommunen. Mest påverkan i närmiljön har självklart Lund-Arlöv, fyra spår, som pågår sedan ett par år tillbaka som kommer göra Burlöv till en ännu attraktivare och tillgängligare pendlingsort. Flera nya byggprojekt väntar till följd av spårutbyggnaden, som ska vara klar 2024.

 

I slutet av förra året inledde kommunen projektet för nytt bad (klart 2022) i nya stadsdelen Kronetorpstaden i nära anslutning till Burlövs nya station och Burlöv Center. Det nya badet kommer att bli en mötesplats för liv och rörelse, inte bara för kommunens invånare utan också för besökare i Burlöv.

 

Flera bostadsprojekt pågår i Kronetorpsstaden, Åkarp och Arlöv.

Varierande tillväxt i landet och i Skåne

Till följd av många redan färdigställda bostäder är Burlövs tillväxt den starkaste i Sverige och kommunen är bland dem i Skåne som lockat flest skåningar från andra skånska kommuner. Burlöv har under 2019 passerat Simrishamn och är nu den 18 största kommunen i Skåne.

Mer information på SCB

Totalt har Sverige 10,3 miljoner invånare. Av dem finns 1,4 miljoner i Skåne. Du som vill ta del av mer information kring Sveriges folkmängd och befolkningsförändringar kan läsa mer på SCBs webbplats

Nyhet: En miljon fler under det senaste decenniet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:
2020-02-21