Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-24

Burlöv medverkar i nätverk för industrikommuner

lastbil och industrier

Runt Företagsvägen finns flera av alla betydelsefulla industriföretag i Burlövs kommun

Pressmeddelande från Svenska Industrikommunerna den 23 maj:

Vid Svenska Industrikommunernas senaste möte i Örnsköldsvik fattades beslut att skapa en dialog med näringsdepartementet. Svensk industri behöver stå starkt rustad inför framtiden. Därför har Svenska Industrikommunerna skickat en skrivelse till departementet med innovativa och konkreta lösningar inom nedanstående fem områden.

SME och ansökningsraseriet/rådgivning

Utmaningarna är mycket stora för landets små- och medelstora företag (SME-företag) avseende uppföljning av den vildvuxna floran av ansökningsprocesser kring tillväxt- och innovationsprojekt.
Myndigheternas ambitioner må vara höga men de förutsätter expertkompetens i SME-världen som inte finns. Deltagarna vittnade om att många företag är så brända att de helt enkelt avstår medverkan. Riskerna att förlora tid och pengar är för stora. Att avstå processen innebär samtidigt att det blir ett ”innovationsspill” eftersom många iakttagare är överens om att det är i SME-sektorn som den stora tillväxtpotentialen finns.
Industrikommunerna efterlyser mer av dialog och proaktiv rådgivning från berörda myndigheters sida i samband med bidragsprogrammen. Det borde hellre vara färre program som sjösätts och istället mer av uppsökande SME-support kopplade kring programmen.

Infrastruktur

Många av de Svenska Industrikommunerna ligger utanför storstadsområdena och bortom dessas infrastrukturer. Det finns en oro bland Industrikommunerna för att staten inte i tillräcklig grad reinvesterar i deras relevanta transportinfrastruktur. En rad exempel har redovisats som illustrerar behoven.
Det är viktigt för företagen som finns inom Industrikommunerna att staten investerar i en modern infrastruktur.

Bristen på kompetent arbetskraft

Ett genomgående och gemensamt problem för företag som är verksamma i mindre kommuner som inte ligger i anslutning till storstadsregionerna är tillgången på kvalificerad arbetskraft. Under Örnsköldsvikskonferensen blev det mycket tydligt att rekrytering av arbetskraft är en central fråga för dessa företag. I en nyligen presenterad undersökning av Företagarna framgår att 26 procent av alla företag ser svårigheten att hitta arbetskraft som det främsta hindret för utveckling.

Regelförenklingar

Ett gammalt problem som återkommande tas upp i diskussionerna med små och medelstora företag är det som rör regelverken. Alla regeringar under de senaste fyra decennierna har haft program och ambitioner för att minska regelbördan för mindre företag. En aktuell undersökning visar att en småföretagare i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Många av de administrativa kraven är naturligtvis befogade. Samtidigt tycks omfattningen av regler öka. Tillväxtverket menar att kostnaden för företagen att efterleva och administrera lagar och regler ökar med ca 1,2 miljarder kronor per år.
Industrikommunerna vill diskutera med Näringsdepartementet om hur ett program för regelförändringar skulle kunna utvecklas.

Innovationsupphandlingar och regionalt samarbete

Industrikommunerna är medvetna om att innovationsupphandlingarna starkt kan utvecklas. Med den samlade offentliga upphandlingsvolymen på närmare 700 miljarder SEK finns här ett viktigt verktyg för att stimulera innovationsprocessen. Konsten är att ge förebilder för innovationsupphandling och därmed stimulera fler genombrottsprojekt. Det är emellertid viktigt att Näringsdepartementet följer frågan nära och medverkar till att bl a Upphandlingsmyndigheten sprider kunskap om vad man faktiskt kan göra inom ramen för redan gällande lagstiftning. Industrikommunerna är också mycket positiva till att sprida kunskap om vad programmet Svenska Testbäddar kan ge. En viktig aspekt på testbäddarna handlar om att flera berörda myndigheter borde ha förutsättningar att samverka i större omfattning kring de enskilda testbäddarna.

Svenska Industrikommunerna

Ev. frågor hänvisas till:
Christer Asplund, 070-782 26 50, c.asplund@placeinvest.se eller
Peter Nygårds 070-690 16 00, pnextended@gmail.com

Nätverket för svenska industrikommuner

Nätverket, som startades 2015, arbetar för att lyfta fram de frågor som är viktiga för vår industrins och industrikommuners fortsatta utveckling. Nätverket arbetar med skapa goda förutsättningar för de 25 medlemskommunerna där den tillverknings- och råvarubaserade spetsindustrin spelar en viktig roll för välfärden.

Medlemskommuner

Arvika kommun, Avesta kommun, Borlänge kommun, Burlövs kommun, Finspångs kommun, Gislaveds kommun, Kiruna kommun, Kristinehamns kommun, Luleå kommun, Mariestads kommun, Mjölby kommun, Nässjö kommun, Oxelösunds kommun, Oskarshamns kommun, Perstorps kommun, Sandvikens kommun, Skövde kommun, Södertälje kommun, Tierps kommun, Timrå kommun, Trollhättans stad, Örnsköldsviks kommun och Östhammars kommun.

Senast uppdaterad:
2019-10-23