Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs kommun förvärvar betydelsefull mark för att säkra fortsatt hållbar tillväxt med rätt kvalitet

Kartskiss över mark kring Kronetorps gård

Kronetorp 1:1, 1:14 och 1:16, inom röd linje, totalt 326 961 kvm. Rosa streckad mark ingår ej, gula byggnader ingår.

Burlövs kommun säkerställer och tar ansvar för utvecklingen av kommunen och förvärvar 32,7 hektar mark av Kronetorp Park AB.

 

Tidigare i år förvärvades mark i norra delen av den blivande stadsdelen Kronetorpsstaden. Nu utökar kommunens sitt markägande ytterligare i det som planeras utgöra Kronetorpstaden, som omfattar i princip all mark från Arlöv (från Kronetorpsvägen) och till Åkarp (E6/E20). Förvärvet medför att kommunen får rådighet över marken och därmed kan styra utbyggnadstakt och kvalitet på det som byggs.

 

Denna affär innebär inte att kommunen tar över ansvaret för de redan byggda husen. De fastigheterna ingår inte i förvärvet.

Markområdet förvarvas från Kronetorp Park AB

Kommunen har erbjudits att köpa marken. Säljare av markområdet är Kronetorp Park AB, som har varit etablerade i kommunen under ett par års tid och har uppfört flera bostadsfastigheter som sedan har sålts vidare. Företagets uppförda fastigheter har kantats av reklamationer och klagomål från de boende. Kronetorp Park AB har kommit till insikt om att försäljning av obebyggd mark liksom mangårdsbyggnaden med tillhörande ekonomibyggnader är bästa lösningen och därmed avbryter företaget sin fortsatta planerade etablering i Burlövs kommun.

 

- En enig kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvärva marken under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner detta vid ett extra insatt kommunfullmäktigemöte, meddelar kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M).

 

- Kommunens avsikt är att få kontroll och ta ansvar för marken för att få rådighet över utbyggnadstakt och att i så stor utsträckning som möjligt säkra hög boendekvalitet i framtida projekt. Efter en turbulent tid, ser vi det som positivt att nu själva kunna styra den framtida utvecklingen för Kronetorpstaden. Med förvärvet visar vi på handlingskraft och beslutsamhet för en positiv tillväxt och nya etableringar, avslutar Sara Vestering.

Färdigställda fastigheter i markområdet ingår inte i förvärvet

Burlövs kommun köper mark som ingår i Kronetorp 1:1, 1:14 och 1:16, (se bifogad kartskiss). Det innebär dock att de av Kronetorp Park AB redan färdigställda bostadsfastigheterna inte ingår i affären.

 

Däremot kommer gator och grönområden inom området bli allmän platsmark och i framtiden skötas av Burlövs kommun. Burlövs kommun kommer att bjuda in de boende i områden till ett informationsmöte i december.

 

Burlövs kommuns inriktning är att ta ansvar för det kommunen kan påverka i området för ökad trivsel och god standard. Kronetorp Park AB har haft ytterligare utbyggnadsplaner för ännu en etapp i området. Bolagets planer kommer inte att genomföras utan Burlövs kommun kommer i framtiden söka nya lösningar. Fokus kommer att läggas på kvalitet och hållbarhet.

Kontakt - Politiskt beslut och inriktning

Sara Vestering (M)
Kommunstyrelsens ordförande

040-625 62 45
sara.vestering@burlov.se

Kontakt - Detaljfrågor

För frågor kring köpeavtalet och vad affären kommer att innebära för kommunens framtida planering i området.

 

Elin Tängermyr
Tillväxtchef

040-625 69 30
elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad: