Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs kommun har ett attraktivt företagsklimat

Näringslivssamordnare Krister Persson, näringslivssamordnare Anna Stening Frost, kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering och kommundirektör Fredrik Löfqvist står framför en fontän.

Från vänster: Näringslivssamordnare Krister Persson, näringslivssamordnare Anna Stening Frost, kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering och kommundirektör Fredrik Löfqvist.

Svenskt Näringsliv har idag presenterat sin årliga ranking av Sveriges 290 kommuner. När företagare och politiker får ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet visar siffrorna att Burlövs kommun fortsätter visa på ett attraktivt företagsklimat. Burlövs har rankingplats 7 i Sverige och en tredjeplats i Skåne.

- Vi är stolta över Burlövs företagare och är eniga i vikten av ett gott företagsklimat i Burlöv! Ett bra företagsklimat skapas tillsammans av företag, politiker och tjänstepersoner över tid. Med goda förutsättningar att utvecklas kan fler komma i anställning, säger Sara Vestering, kommunstyrelsens ordförande.

- Företagarna i kommunen är engagerade och vi har ett proaktivt samarbete som gett ett tydligt och gott resultat. Vi är lyhörda för företagens åsikter och tillsammans har vi satt ett starkt och hållbart näringslivsprogram som visar vägen för vårt fortsatta arbete, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör.

 

- Burlövs kommun placerar sig på rankingplats 3 i Skåne, strax efter Höganäs. Bäst placering har Staffanstorp, för andra året i rad. Glädjande är att samtliga tre kommuner ligger en bra bit över snittet för Skånes respektive Sveriges alla kommuner. I årets undersökning av det lokala företagsklimatet ger företagen det historiskt högsta sammanfattande omdömet någonsin i Skåne, säger Anna Stening Frost, näringslivssamordnare.

 

Burlövs kommun är aktiva i Malmö-Lundregionens gemensamma näringslivsarbete med visionen om Sveriges bästa näringslivsklimat. Tillsammans har vi lagt grunden för gemensam ökad tillväxt och bland annat tagit fram verktyg för bättre service och förståelse för företagares vardag. Ett arbete som vi ser ger gott resultat.

 

Minskad brottslighet och ökad trygghet

– Undersökningen visar att minskad brottslighet och ökad trygghet är den viktigaste åtgärden för ett ännu bättre företagsklimat, berättar Krister Persson, näringslivssamordnare.

 

Under flera år har brottsförebyggande samverkan varit ett prioriterat område där Burlövs kommun arbetar aktivt tillsammans med Polis, Burlövs Företagsgrupp, Svensk Handel och kommunens enskilda företagares engagemang.

 

- Vi ser dock en stor utmaning i att få fler företag att ansluta sig till vår gemensamma brottsförebyggande samverkan. Ju fler företag som samverkar desto bättre förutsättningar för trygghetsskapande insatser. Brottsligheten i Burlövs kommun är betydligt mindre än vad företagare och invånare tror, förklarar Krister.

Vad tycker företagen i Burlövs kommun?

Tora Strind, Säkerhetsinstruktör och rådgivare på AllEqual och Bengt Rickard, regionchef på Tunga Lyft i Arlöv.

Tora Strind, Säkerhetsinstruktör och rådgivare på AllEqual och Bengt Rickard, regionchef på Tunga Lyft i Arlöv.

Bengt Rickard, regionchef på Tunga Lyft i Arlöv – hur är det att driva företag i Burlövs kommun?

- En fördel med att vara etablerad i Burlövs kommun är dess strategiska läge. Vi har goda förbindelser, vilket underlättar för oss att nå både nationella och internationella marknader. Effektiva logistiklösningar är viktigt för vårt hållbarhetsarbete och har en positiv inverkan på miljön samtidigt som det minskar företagets kostnader, säger Bengt Rickard.

 

- Vi har en stödjande näringslivsenhet på kommunen som är engagerad i vår verksamhet och erbjuder hjälp samt skräddarsydda lösningar för att möta specifika behov inom företagets verksamhet. Vi på Tunga Lyft är stolta över att kunna bidra till kommunens utveckling och framgång, fortsätter Bengt.

 

- I Burlöv finns det en mångfald av företag inom olika branscher, vilket skapar en dynamisk och konkurrenskraftig affärsmiljö. Denna bredd erbjuder möjligheter till enkla samarbeten, partnerskap och nätverkande, säger Bengt.

 

- Med det strategiska läget, kommunens företagsvänliga miljö och hållbara lösningar kan vi fokusera på det vi gör bäst - Tunga Lyft, avslutar Bengt.

 

Tora Strind, Säkerhetsinstruktör och rådgivare på AllEqual

- Jag och mitt företag flyttade till Burlövs kommun, då kom jag tidigt i kontakt med näringslivssamordnarna i kommunen och kände mig högt prioriterad och välkommen, berättar Tora Strind.

- Sedan jag skrev upp mig på kommunens maillista har jag gått på olika nätverksträffar, startat samarbeten utifrån tips från kommunens nyhetsbrev, fått träffa en erfaren företagsrådgivare samt i kommunens EU-projekt fått hjälp att bygga en hemsida och en grafisk profil. En stor del av mitt tillflöde av kunder i närområdet är på olika sätt kopplade till alla de kommundrivna initiativen. Jag känner som egenföretagare i ett enmansbolag att det lätt blir ensamt - då blir nätverk och olika typer av stöd jätteviktiga, fortsätter Tora.


- En sak som jag önskar mig framöver är att kunna sitta och jobba tillsammans med andra företagare och hemmajobbare. Ett co-workingsplace i Åkarp för personer som vill sitta tillsammans, peppa varandra och höja vår produktivitet, avslutar Tora.

 

Exempel företagsfrämjande satsningar i Burlövs kommun, 2023:

  • Vi arbetar aktivt med att stärka företagen kommunen och har precis avslutat ett ESF finansierat projekt inom företagsspecifik digital utveckling, där vi genom projektet kompetensutvecklade 13 lokala företag och deras medarbetare. I höst erbjuds våra företag VD-nätverk, säljcoaching och säkerhetsinformation i samarbete med Business Port/Staffanstorps kommun och Region Skåne.
  • Vi ökar kunskapen om företag och yrken i skolan och årets nya satsning är Yrkesbussen – vägen till ett framtida yrke. Burlövs näringsliv och skola har i symbios hjälpts åt med 32 företagsbesök för 200 elever i årkurs 8 under 2 dagar - för att skapa bredare insikter i olika yrken och branscher.
  • Den 12:e oktober skapar vi i samarbete med Staffanstorp, Vellinge, Lomma och Kävlinge kommuner en jobbmässa där arbetstagare ska ha möjlighet att hitta sin framtida arbetsplats och där företag kan hitta sin framtida medarbetare!

 

Burlövs kommuns tidigare placeringar:

2022: Plats 6

2021: Plats 7

2020: Plats 5

2019: Plats 28

Om undersökningen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 400 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC AB. Hela rankingresultatet hittas på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: