Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs kommun med i studie om kunskapsautomation med hjälp av AI

Olika geometriska figurer med symboler inuti i ljusblått mot en mörkblå bakgrund.

Konsult- och analysföretaget Kairos Future kommer tillsammans med bland annat Burlövs kommun och ett fåtal andra organisationer genomföra en studie av så kallat generativ AI (Artificiell Intelligens) och den automation av kunskapsarbete som följer i dess spår. Studien ska ge ett brett, djupt och databaserat underlag för företags och organisationers strategiska beslut kring användande av AI inom informations- och kunskapsarbete.

– AI har stor påverkan på våra verksamheter, både yrkesmässigt men också hur vi värderar och bedömer kunskap. För oss i Burlövs kommun är det självklart att delta i studier som denna, både för att lära men också för att bidra med våra erfarenheter kring utbildning. Idag finns ingen som har exakta svar på hur utvecklingen kommer påverka oss men vi tror på goda förutsättningar genom att vara nyfikna och uppdaterade, säger Sandra Tauberman som är kvalitets och utvecklingschef på utbildnings- och kulturförvaltningen i Burlövs kommun.

De övergripande frågeställningarna i studien faller inom fyra olika fält:

 • Teknikens frontlinje och framtida möjligheter och utmaningar: Vad är redan idag tekniskt möjligt? Och vad kan vi förvänta oss på några års och lite längre sikt?
 • Verktyg och möjligheter redan idag: Vilka verktyg finns redan nu som man kan använda för att öka produktivitet och förenkla och förbättra informations- och kunskapsarbetet?
 • På vilket sätt påverkas utvalda yrkesroller i närtid och på längre sikt? Vilka kan konsekvenserna för arbetsliv och samhälle bli på längre sikt?
 • Medarbetares syn på automatiserat tjänstearbete: Vilka erfarenheter finns idag av automatisering, och hur ställer sig medarbetare i allmänhet till automatisering av administrativa, repetitiva och mer kreativa arbetsuppgifter? Vilka farhågor och förhoppningar finns?

Följande organisationer är för närvarande med i projektet:

 • Akavia
 • Burlövs kommun
 • Försvarsmakten
 • Haninge kommun
 • Patent- och registreringsverket
 • Skatteverket
 • Sveriges Ingenjörer

 

Projektet startar i maj med slutrapport planerad till oktober 2023.

Senast uppdaterad: