Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs kommun satsar för att utöka möjligheten till sommarpraktik för unga

Näringslivssamordnarna i Burlöv Krister Persson och Anna Stening Frost

Näringslivssamordnarna Krister Persson och Anna Stening Frost

Företagsklimatet i Burlöv är gott och kommunen samverkar med näringslivet inom många områden, t ex inom trygg- och säkerhetsfrågor, företagslots vid nyetableringar, handledarutbildningar, etc. Nu görs en extra satsning tillsammans med näringslivet i Burlöv för att ge fler ungdomar möjlighet till sommarpraktik under tre veckor.

Burlövs kommun finansierar del av lönekostnaden

I princip går konceptet ut på att de företag som anställer en sommarpraktikant mellan 15-19 år får del av lönekostnaden finansierad från kommunen, vilket är nytt för i år. Burlövs kommun ser hur viktig en sommarpraktik är för en ungdom. Praktik ger en viktig inblick i deras kommande arbetsliv, bidrar till att ungdomarna gör bättre val i studier och ger naturligtvis meningsfull sysselsättning under tre veckor på sommarlovet. Lönen är kanske deras första egna inkomst.

Ungdomarna har redan fått anmäla sitt intresse för sommarpraktik och nu är vi ute och söker företag som kan tänka sig ta emot en eller flera praktikanter under tre veckor i sommar.

Matchning och samverkan

Kommunen hjälper sedan till att matcha ungdomar och företag mot varandra för de bästa förutsättningarna inför praktikperioderna.

- Vi har väldigt många sökande ungdomar till sommarpraktiken, de flesta platserna erbjuds inom kommunen, men med det här konceptet hoppas vi kunna erbjuda fler ungdomar praktik, säger samordnare Hind Hasoun, som nu hoppas få in många anmälningar från företagarna i kommunen.


Hind Hasoun arbetar som samordnare inom Arbete & försörjning och är den som kommer att matcha och sedan förbereda ungdomar för de praktikplatser som företagarna erbjuder.

Positivt med fördjupad samverkan med näringslivet

- Vårt redan nära samarbete med företagarna i Burlöv fördjupas genom den här satsningen och vi hoppas att många företag ser fördelar med att erbjuda en ungdom en praktikplats, säger näringslivssamordnare Krister Persson.


Ett sommarjobb är viktigt i en ungdoms utveckling. Vi som är i arbetslivet tänker ofta inte på vilken stor roll det där ”första jobbet” ibland har spelat i ens framtida val av yrkesutbildningar och jobb.


- En liten insats från företagen kan få stor betydelse för en ung människa i Burlöv. Tillsammans med företagen skapar vi tillväxt i Burlövs kommun på mer än ett sätt, säger Anna Stening Frost, näringslivsamordnare.

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad: