Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs kommun vidtar åtgärder för att underlätta för näringslivet

Skylt "Företagsvägen 29" i Arlöv

Till följd av den fortsatta smittspridningen av covid-19 och den påverkan den har på kommunens näringsliv har Burlövs kommun återigen beslutat om att vidta åtgärder som underlättar för kommunens företagare.
Förra gången ett liknande beslut fattades var i slutet av mars 2020.

  • att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter avseende tillstånd och tillsyn till den 30 april 2022,
  • att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer, med målsättningen att fakturor ska betalas inom 15 dagar,
  • att inte ta ut någon avgift för uteserveringar eller torghandel och förbrukningsavgifter för el i anslutning till torghandel till och med den 30 juni 2022,
  • att anmoda miljö- och byggnämnden och socialnämnden att inleda en dialog med företag när det gäller olika prövningsärenden (ansökan om tillstånd, lov, dispens eller miljö-/bygganmälan) om huruvida handläggningen ska fortsätta eller om ärenden ska pausas,
  • att anmoda miljö- och byggnämnden och socialnämnden att inleda en dialog med företag avseende tillsynsbesök och verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

Kontakt

Kommunens näringslivssamordnare

Krister Persson, 040-625 63 29, krister.persson@burlov.se eller

Kommunstyrelsens ordförande
Amelie Gustafsson (M), 040-625 62 45, amelie.gustafsson@burlov.se

Senast uppdaterad: