Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Dags för avgiftskontroll för barnomsorg

Litet barn tittar på papper med ett förstoringsglas

Under hösten 2022 kommer Burlövs kommun att kontrollera de inkomstuppgifter som du med barn inom barnomsorgen lämnade 2020.

Redovisade inkomster jämförs med Skatteverkets register

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2020 enligt Skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat för 2020 och som finns registrerad hos oss.


Om det visar sig att din inlämnade inkomstuppgift varit högre eller lägre än den faktiska avgiften kommer kommunen i efterhand att fakturera eller betala tillbaka barnomsorgsavgift.


Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för ditt hushåll blir korrekt. Med familjeförhållande menas vilka personer som har ett gemensamt hushåll.


Återbetalningar och efterfaktureringar för år 2020 kommer att påbörjas under hösten 2022, men inte för alla vårdnadshavare samtidigt. De vårdnadshavare som blir berörda av återbetalning eller efterfakturering kommer i samband med detta att få mer information.


Kontrollen genomförs varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt; alla ska betala rätt avgift.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha mer information mejla till: avgiftskontroll@burlov.se

Senast uppdaterad: