Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Dåligt resultat i brukarundersökning för Burlöv

Orange höstlöv.

I Socialstyrelsens senaste brukarundersökning hamnar Burlöv långt ner. På äldreboendena är 64 % av brukarna nöjda medan i hemtjänsten är siffran endast 61 %. – Vi ser allvarligt på det här resultatet. Vi vill kunna finnas till för våra medborgare på bästa sätt, därför har vi initierat ett utvecklingsarbete som just nu pågår inom hemvården och på särskilda boenden, säger socialchef Maria Z-B Popoola.

Maria fortsätter:

– Vi har en del som inte är nöjda med äldreomsorgen i vår kommun, och det arbetar vi hårt för att vända på. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi bland annat på ett mer nära ledarskap och stöd för de anställda för att bättre kunna öka nöjdheten samtidigt som vi på bästa sätt använder de resurser vi har.

Värdegrund, trygghet och utvecklingsresa

Maria fortsätter med att berätta om arbetet med kommunens värdegrund där de just nu inriktar sig på förtroende och bemötande. – Brukarna upplever att de är trygga i vår kommun, och det är vi glada för, men i den utvecklingsresan som vi just nu är inne i håller vi på att se över hela organisationen.

Sämre i hela landet

I den senaste brukarundersökningen från Socialstyrelsen kan man läsa att det i hela landet har blivit något lättare för de som bor på särskilt boende för äldre, säbo, att få träffa en sjuksköterska när det behövs, jämfört med 2022. En viss ljusning kan också noteras gällande hur många som besväras av ensamhet. Men jämfört med för tio år sedan har det blivit sämre med det mesta. Läs mer om årets brukarundersökning på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: