Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Därför har Burlöv Skånes näst bästa företagsklimat och sjätte bästa i Sverige

collage med bilder på olika personer samt texten: Burlöv sjätte bästa företagsklimatet i Sverige

Svenskt Näringsliv har idag presenterat sin årliga ranking av Sveriges 290 kommuner. Burlövs Kommun fortsätter visa på ett attraktivt företagsklimat. När företagare har gett sitt sammanfattade omdöme i årets mätning når Burlövs rankingplats 6 i Sverige och en andraplats i Skåne.

Därför har Burlöv ett starkt företagsklimat

– Företagarna i kommunen är engagerade och vi har ett proaktivt samarbete som gett tydlighet och ett gott resultat över åren. Företagen är viktiga för kommunens tillväxt och välstånd, och tillsammans har vi satt ett starkt och hållbart näringslivsprogram som visar vägen för vårt fortsatta arbete framåt, säger Krister Persson, näringslivssamordnare.

– De politiska partierna är eniga i vikten av ett gott företagsklimat, vilket tydligt framgår i kommunens nya mål för 2023–2026. Det är glädjande att vi alla jobbar tillsammans för att utveckla Burlövs kommun och dess företagsklimat till de allra bästa förutsättningarna, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör.


– Burlövs kommun placerar sig på rankingplats två i Skåne. Vi gratulerar Staffanstorps kommun som tar ett stort kliv uppåt och landar på rankingplats två i Sverige. Glädjande är att vårt resultat ligger en bra bit över snittet för Skånes respektive Sveriges alla kommuner, säger Anna Stening Frost, näringslivssamordnare.


– Vi ser i Svenskt Näringslivs undersökning att vi fått ett positivt gensvar för de åtgärder som företagare och kommunen aktivt genomfört för att för minskad brottslighet och ökad trygghet för företagen och deras medarbetare. En bättre samverkan mellan skola och näringsliv är också ett prioriterade område för företagen och vi har under 2022 flera nya satsningar för bland annat årskurs 6 och 8, för att visa eleverna på framtida möjligheter, säger Krister Persson.

– I mötet med företagare så tar vi del av den oro som uppkommit med energikrisen. Många företag är pressade och läget beskrivs som akut och i vissa fall värre än under pandemin. Inflation och stigande räntekostnader påverkar näringslivet både på kort och på lång sikt och företagen försöker hitta nya lösningar för att ha möjlighet att driva verksamheter framåt, fortsätter Anna Stening Frost.


– Vi är stolta över det här resultatet. Ett bra företagsklimat skapas tillsammans av företag, politiker och tjänstemän över tid, säger kommunstyrelsens ordförande Amelie Gustafsson (M).

Såhär tycker lokala företagen Akzo Nobel och Segers Mat

– Vi tycker det är positivt att verka i Burlövs kommun och vi har en bra dialog med olika kommunala instanser. Akzo Nobel sitter med i kommunens näringslivsråd där vi fångar upp tankar och idéer från lokala företagare och kommunen möjliggör dialog mellan olika företag genom sina olika arrangemang, berättar Jerker Sjöstrand, Site Director på AkzoNobel Paints & Coatings Malmö.


– Tittar vi framåt hade vi gärna önskat förbättrad skyltning i industriområdet, så att besökare lättare kan överblicka vilka företag som finns inom ett visst geografiskt område. Det finns också ett behov av att se över vägnätet på vissa sträckor – för bättre anpassning baserat på volymen trafik i området, trygga säkerheten och att öka tillgängligheten, anser Jerker Sjöstrand.


– Som småföretagare i en liten kommun, har vi möjlighet att på ett enkelt sätt hålla en nära dialog med kommunens tjänstepersoner och därmed få fin service i form av snabba svar när vi har frågor kring verksamhetens alla delar. Burlövs kommun har ett strategiskt bra läge vilket underlättar för vår catering verksamhet med närhet och korta körsträckor till många kunder, berättar Maria Seger, vd på Segers Mat.


– Vi önskar att det var enklare för ungdomar och företagare att mötas och det bör prioriteras att ungdomar får möjligheten att komma ut på olika arbetsplatser under sin studietid. Att matcha person med rätt utbildning och attityd till ett företag, det bör vi hitta lösningar för, då vi har hög arbetslöshet, anser Maria Seger.

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Hela rankingresultatet hittar du på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Burlövs kommuns tidigare placeringar:

2021 Plats 7
2020 Plats 5
2019 Plats 28
2018 Plats 17

Senast uppdaterad: