Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplanen för Kvarteret Hanna vid Burlövs station har vunnit laga kraft

Den nya detaljplanen, direkt öster om Burlöv station i anslutning till det planerade Stationstorget, vann laga kraft den 15 april.

Den nya detaljplanen innefattar bostäder, kontor och centrumverksamhet inom fastigheterna Tågarp 21:37 m.fl. Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun med goda förutsättningar för hållbart resande och en hållbar livsstil. Detaljplanen säkerställer en hög gestaltningsnivå så att det möter kommunens vision om en trivsam och trygg stationsmiljö. Kommunens målsättning är att kvarteret Hanna ska vara en föregångare i områdets utveckling och en ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande med hög kvalité som bidrar till att sätta tonen för den fortsatta utvecklingen av stationsområdet och Kronetorpstaden.


Bebyggelsen i detaljplanen består huvudsakligen av bostäder i 4-5 våningar med en uppstickande byggnadskropp på upp till 13 bostadsvåningar. Planen innefattar även en kontorsdel med centrumverksamheter på upp till 30 meters höjd mot järnvägen. Publika verksamheter ska främst finnas i bottenvåningar mot det planerade Stationstorget.


Den nya detaljplanen finns att tillgå i sin helhet under denna länk. Pdf, 19.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: