Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m.fl., Tullstorpsvägen har fått laga kraft

område för detaljplan längs Tullstorpsvägen

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2022 § 12 att anta Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m.fl., Tullstorpsvägen. Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats har detaljplanen fått laga kraft den 14 april 2022. Planen fastslår befintlig användning och möjliggör för nya verksamheter och kontor.

Senast uppdaterad: