Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-06-05

Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen

Planområde för Sunnanå 11:2

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2020 § 85 att anta Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen. Detaljplanen har handlagts med standardförfarande. Detaljplanen fastslår användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet. Den möjliggör även för nya verksamheter och kontor.

Om inga överklaganden inkommit senast den 25 juni 2020 vinner Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen, laga kraft. Mer information om detaljplanehandlingarna för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen.

Senast uppdaterad:
2020-06-05