Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen har fått laga kraft

flygfoto över planområdet

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2020 § 85 att anta Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen. Detaljplanen överklagades men överklagandet drogs tillbaka och planen har fått laga kraft den 31 mars 2022. Planen fastslår användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet. Den möjliggör även för nya verksamheter och kontor.

Senast uppdaterad: