Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-24

Detaljplan för Tågarp 16:75 är antagen

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 68) att anta Detaljplan för Tågarp 16:75.

Planområdet omfattar fastigheten Tågarp 16:75 och avgränsas av Hammarvägen i norr och Företagsvägen i öster och söder.


Om inga överklaganden inkommer innan den 15 oktober 2019 vinner detaljplanen laga kraft.

Senast uppdaterad:
2019-11-11