Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-18

Detaljplan för Tågarp 16:75 har vunnit laga kraft

Foto på byggnad, parkerade bilar och Företagsvägen.

Detaljplan för Tågarp 16:75 (nr 274) har vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 68) att anta Detaljplan för Tågarp 16:75 (nr 274)PDF, i Arlöv, Burlövs kommun.


Länsstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.


Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har beslutet vunnit laga kraft den 16 oktober 2019.

Senast uppdaterad:
2019-12-05