Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Det bästa med Burlöv enligt Burlövsborna

färgglada blommor vid en väg där en bil kör förbi

Det står mycket intressant att läsa i resultaten från medborgarundersökningen 2021. Till exempel att 89 % av Burlövsborna tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo på. Områdena där Burlöv utmärker sig med högre resultat än genomsnittet för hela riket är kommunikationer, klimat- och miljöarbete samt bemötande, information och delaktighet.

– Det är glädjande att vi ligger bra till inom dessa områden och vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre. Det händer mycket spännnade framöver i vår kommun och vi ser att utvecklingen går åt rätt håll, kommenterar kommundirektör Fredtrik Löfqvist undersökningen.

Kommunikationer och läget

Burlövsborna tycker att resor och kommunikationer fungerar väldigt bra, alla parametrar är bättre än riksgenomsnittet. Den geografiska närheten får pluspoäng när det gäller att kunna ha ett arbete eller studier inom rimligt avstånd från där man bor.

Klimat- och miljöarbete

I kategorin klimat- och miljöarbete är Burlövsborna nöjda med följande:

  • utbudet av platser för förpackningsåtervinning.
  • att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera det med bil.
  • med kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina egna verksamheter
  • med kommunens information om vad man själv kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Bemötande, information och delaktighet

Med siffror som är en bra bit över riksgenomsnittet visar att Burlövsborna också är väldigt nöjda med bemötande, information och inflytande. Till exempel:

  • med möjligheterna att påverka de kommunala verksamheterna (genom brukarråd, föräldraråd med mera)
  • med möjligheten att påverka innehållet i politiska beslut
  • med möjligheterna att aktivt delta i arbetet med utvecklingen av kommunen (genom till exempel medborgardialoger och samråd).
  • att kommunen informerar väldigt bra vid större förändringar som stadsplanering och byggnationer.
  • att Burlövsborna har större möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Den upplevda tryggheten sämre än rikssnittet

Det finns även områden där Burlöv ligger sämre än genomsnittet för riket som till exempel trygghet. Inom trygghetsområdet pågår det satsningar för att förbättra den upplevda tryggheten. Bland annat finns här anställda trygghetsvärdar sedan några år tillbaka, en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Polismyndighetens lokalpolisområde Kävlinge och det satsas även inom näringslivsområdet på trygghetsskapande åtgärder med trygghetsnätverk.

Fakta

Medborgarundersökningen genomfördes 2021 i 161 av landets 290 kommuner. Totalt sedan Statistikmyndigheten SCB startade medborgarundersökningen 2005 har 275 av landets 290 kommuner deltagit.

Senast uppdaterad: