Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Digital trygghetsvandring

Gångväg i mörk park

Var känner du dig otrygg i kommunen? Lämna dina synpunkter före den 20 april.

Nu ges du återigen möjlighet att lämna synpunkter på det som känns otryggt i Burlövs kommun. Berätta också var du känner dig trygg, där kommunen kanske redan har förbättrat och skapat en trygg utomhusmiljö. Ju fler synpunkter vi får in, desto bättre underlag för analys och förbättringar i kommunen kan vi ta fram!

Du kan lämna synpunkter 20 mars - 20 april

Vi samlar in och sammanställer synpunkter med hjälp av en e-tjänst.
De synpunkter vi vill få in bör handla om t ex belysning, otrygghet i trafiken, beskärning av buskar och träd som skymmer sikten.

Gäller din synpunkt egentligen en polisanmälan?

Tänk på att brottslighet, misstänkt brottslighet och störande av ordning ska anmälas till Polisen. Vid pågående brott ringer du 112.

Senast uppdaterad: