Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Digital trygghetsvandring - nytt från 2023

Gångväg i mörk park

Var känner du dig otrygg i kommunen? Lämna dina synpunkter före den 20 april.

Nu ges alla möjlighet att lämna synpunkter på det som skapar otrygghet i Burlövs kommun. Berätta också var du känner dig trygg, där kommunen kanske redan har förbättrat och skapat trygg utomhusmiljö.

Ju fler synpunkter vi får in, desto bättre underlag för analys och förbättringar i kommunen.

Du kan lämna synpunkter 20 mars - 20 april

Vi samlar in och sammanställer synpunkter med hjälp av en e-tjänst.


Läs mer om hur det fungerar och hur du lämnar en synpunkt

Senast uppdaterad: