Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Distansundervisning för årskurs 7-9 i Burlöv

elev med läsplatta

Distansundervisning planeras för årskurs 7-9 i Burlöv för perioden 11 - 22 januari 2021 och omfattar elever på Vårboskolan i Arlöv och Dalslundskolan i Åkarp.

Rekommendation från Smittskydd Skåne

Smittskydd Skåne gick den 7 januari ut med en rekommendation om att övergå till distansundervisning för årskurs 7 - 9. Regeringen kommer den 8 januari fatta beslut om ett regelverk som gör detta möjligt från och med måndag den 11 januari.


Utbildnings- och kulturnämndens ordförande kommer den 8 januari att fatta beslut om att Burlövs kommun följer Smittskydd Skånes rekommendation och eleverna i årskurs 7 - 9 kommer under perioden 11 - 22 januari få sin undervisning på distans.

Smittläget kommer att påverka tidsperioden

Tidsperioden kan komma att förlängas beroende på aktuellt smittläge och myndigheternas kommande rekommendationer. Vi kommer att hålla vårdnadshavare uppdaterade med aktuell information.

Så kommer undervisningen att genomföras

Distansundervisningen innebär att eleverna studerar hemifrån och har kontakt med sina lärare via digitala plattformar så som Vklass, Google Classroom och Google Meet med flera.


För att distansundervisning ska kunna genomföras behövs uppkoppling till Internet. Elever som inte har tillgång till Internet från sitt hem tar kontakt med sin skola för att hitta en lösning för att delta i undervisningen. Mer information om detta kommer från respektive skola.


Grundregeln är att all undervisning på högstadiet ska ske på distans. I undantagsfall kan elever med särskilda behov erbjudas anpassade lösningar. Berörda elever och vårdnadshavare kommer att informeras av rektor eller den rektor utser.

Många elever har lämnat böcker och iPads i skolan över jullovet. Respektive skola kommer att kommunicera hur allt praktiskt ska lösas bland annat byte av lösenord till Google-plattformen.

Lunch

Gällande skollunch under perioden av distansstudier kommer kylda lunchpaket att kunna hämtas på ordinarie lunchtider på respektive skola.


Mats Jönsson

Förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen


Peter Nyberg

Bitr förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen

Senast uppdaterad: