Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-19

Earth Hour 2019

Earth hour 2019

Lördagen den 30 mars mellan 20.30 och 21.30 inträffar världens största miljömanifestation, Earth Hour! Sedan starten i Australien för tretton år sedan engagerar Earth Hour miljontals unga och gamla, företag, organisationer och städer över hela världen.

Lördagen den 30 mars mellan 20.30 och 21.30 inträffar världens största miljömanifestation, Earth Hour! Sedan starten i Australien för tretton år sedan engagerar Earth Hour miljontals unga och gamla, företag, organisationer och städer över hela världen.

Klimatfrågan uppmärksammas mycket i Sverige

Efter den rekordvarma svenska sommaren med både vattenbrist och skogsbränder är det tydligt att klimatet, vår natur och vårt sätt att leva engagerar allt fler.

Årets tema: Klimatförändringarna i naturen

Världsnaturfonden WWF fokuserar i år Earth Hour på klimatförändringarna kopplat till naturen. I och med klimatförändringarna hotas inte bara vårt levnadsätt utan även de miljöer som växter och djur behöver för att kunna överleva. Vi noterar förändrade flyttmönster bland fåglar och förändrad växtsäsong för deras livsmiljöer, vilket kan leda till att exempelvis häckning och tillgången på föda inte matchar varandra i tid. Andra problem som är att vänta är ökad algproduktion, vissa områden blir lidande av torka, utbredning av snabbväxande arter kan slå ut långsamväxande arter. Nationellt kan kalfjällen nästan helt försvinna och saltbalansen i Östersjön förändras radikalt. Lokalt i Burlöv kan våra strandängar med den största biologiska mångfalden i vår kommun försvinna helt, eftersom de helt enkelt kommer att ligga under vatten.

Många deltar i manifestationen

Såväl kommuner, företag, skolor som organisation, samfund och privatpersoner ordnar en rad aktiviteter på årets tema Earth Hour: #Connect2Earth – för du och naturen hör ihop!

Detta gör vi i Burlöv för Earth Hour

  • Under veckan före Earth Hour, 25-29 mars, kommer Burlövs kommun ha special matsedel i skolorna med tydligt fokus på klimatsmart mat.
  • Vi kommer under fredagen den 29 mars uppmärksamma Earth Hour genom att dela ut ljus med budskapet ”släck för en ljusare framtid” vid Burlöv Center.
  • Under Earth Hour den 30 mars, 20:30-21:30, kommer fasadbelysningen på vår starkaste symbolbyggnad, Kronetorps mölla, samt belysningen på ett par utvalda gator släckas ned.

Senast uppdaterad:
2019-03-19