Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-03

E-förslagen avvecklas

blomsterbukett i förgrunden framför en gräsmatta och en väg där det kör en svart bil

Möjligheten att lämna e-förslag har funnits på kommunens webbplats sedan 2013. Totalt har 85 förslag registrerats men endast två av dessa har godkänts i sin helhet och genomförts. Därför väljer nu Burlövs kommun att fokusera på alternativa sätt för dig som medborgare att kontakta kommunen och komma med förbättringsförslag.

Politiska frågor

För politiska frågor kan du nå dina förtroendevalda direkt genom formulärlänk till annan webbplats på kommunens webbplats.

Synpunkter på kommunens verksamheter

Via tjänsten Tyck om Burlöv kan du som medborgare lämna beröm, frågor, synpunkter, klagomål, förslag eller felanmälningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan också kontakta Burlövs kommun via Facebooklänk till annan webbplats. Medborgardialog i specifika frågor förekommer också löpande inom olika verksamheter.

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

Bland annat har Burlöv, som en av tio kommuner i Sverige, deltagit i ett tre år långt pilotprojekt för att testa och utveckla en metod för medborgardialog i komplexa samhällsförändringsfrågor – för Burlövs del utbyggnaden av Lund-Arlöv, fyra spår. Projektet har varit framgångsrikt och sammanlagt har åtta förbättringsförslag överlämnats till kommunen för politisk behandling. Läs mer om Burlövs deltagande i projektet medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2020-01-20