Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Eldningsförbud upphävt 2020-08-21

Eldsflammor

Burlövs kommun utfärdade den 17 augusti eldningsförbud. Då det har skett ett omslag i vädret upphävs eldningsförbudet idag.

Sammanfattning

Burlövs kommun beslutade den 17 augusti 2020, KS delg/2020:123, om eldningsförbud i kommunen.

 

Räddningstjänsten Syds rekommendation den 20 augusti 2020 är att eldningsförbudet hävs, baserat på brandriskprognosen för de närmaste fem dagarna.

Beslutet upphävs

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor har beslut fattats om att upphäva det eldningsförbud som råder i Burlövs kommun.


Detta beslut gäller från och med den 21 augusti 2020 klockan 09.00.
(KS/2020:482-179)

Senast uppdaterad: