Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Engagerade ungdomar i Burlöv

Julkort och ljus

Ett antal ungdomar i kommunen har under hösten fått möjlighet att vara med i satsningen Ungt Entreprenörskap som Burlövs kommun har genomfört tillsammans med Forza of Sweden, Folkhögskolan Hvilan samt Region Skåne.

Inspiration för unga vuxna

Satsningen har riktat sig till unga vuxna i Burlövs Kommun med mål att inspirera till att våga utveckla sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet. Att stärka ungdomarnas självförtroende och få träna mjuka färdigheter såsom initiativförmåga, beslutsfattande, kommunikation och förmåga att vara lagspelare och ge ett starkare självledarskap och en starkare tro på sig själv liksom en ökad drivkraft för att leda sig själva i livet. Ungdomarna har under projektets gång även fått lära sig mer om försäljning, marknadsföring och vikten av god service.


Ungdomarna har under projektets gång fått driva sin egen verksamhet där de tillsammans har skapat egna julkort, planscher samt godispaket och sålt till vänner och bekanta. Projektet avslutades med julmarknad på Möllegården kultur i Åkarp där ungdomarna fick sälja sina produkter. Ungdomarna har även stått och sålt på Hornbach samt Medborgarhuset i Arlöv.

Försäljning av kort i medborgarhuset

Allt för en god sak!

Intäkterna från försäljningen har oavkortat skänkts till välgörenhetsorganisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmord i Sverige.

 

Ungdomarna lämnar projektet med en stärkt självkänsla och tro på sin egen förmåga. Arbetet med ungdomarna fortsätter och målet är att de kommer ut i arbete eller studier inom snar framtid.

Kommentarer från ungdomarna

“Att våga ta steget att göra något som känns jobbigt eller inte var planerat. Fast med små steg i taget. Ibland inser man att det inte är lika farligt som man tror.”


“Jag har lärt att ha mer självförtroende och att våga göra något även om jag misslyckas. Jag har lärt mig om service och försäljning.”


“Att jag tagit mig hit och kommit över min sociala fobi.”

Bild på personer som deltagit i projektet

Arbetsmarknadssekretera0re Ali Mustafa (längst fram) tillsammans med några av deltagarna.

Senast uppdaterad: