Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

EU-dagen den 9 maj

EU-flaggan mot blå himmel

Den 9 maj firas EU-dagen i alla EUs 27 medlemsländer för att uppmärksamma EU-samarbetet. I Burlöv hissar vi därför EU-flaggan utanför Medborgarhuset i Arlöv.

Varför har vi en EU-dag?

Den 9 maj 1950 lade den franske utrikesministern Robert Schuman fram Schuman-planen om att Tyskland och Frankrike skulle samarbeta i produktionen av kol och stål. Andra länder i Europa välkomnades att delta i samarbetet.


Syftet var att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning. Genom ett nära samarbete inom industri och handel skulle ett krig i Europa inte bara vara otänkbart, det skulle vara omöjligt.


Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration, som blev startskottet för dagens EU.

Sverige och EU

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU, sedan januari 1995, då man gick med samtidigt som Finland och Österrike. Svenska folket röstade JA till att gå med i EU med en majoritet på 52,3%, sedan dess har stödet för EU vuxit i Sverige.


Medlemsländerna samarbetar i flera frågor. En av de viktigaste är att det ska vara enkelt att handla med varor och tjänster inom EU. En annan är att du som bor i ett medlemsland enkelt ska kunna resa inom EU för att bo, arbeta eller studera.

Medlemsländerna samarbetar också om jordbruk, miljö, brottsbekämpning och asylpolitik och en hel del annat. En del saker bestämmer medlemsländerna själva om, till exempel om saker som rör vården, skolan och hur hög skatten ska vara.

Som medlem påverkar Sverige EU. Men vi måste också följa EU:s lagar och beslut, som vi bestämt tillsammans. Om svensk lag och en EU-lag säger olika saker är det EU-lagen som gäller.

Hur fungerar EU?

Grunden i EU är att medlemsländerna vill fatta gemensamma beslut och samarbeta. Till sin hjälp har EU sju institutioner med olika uppgifter.

Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet fattar besluten om EU:s lagar och regler.


I EU-kommissionen finns en kommissionär från varje medlemsland. EU-kommissionen kallas ibland för EU:s motor eftersom den driver arbetet framåt.

I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla EU:s medlemsländer. Ledamöterna väljs in vart femte år. Hur många ledamöter som väljs från varje land baseras på landets folkmängd. Europaparlamentet är folkets röst i EU, ungefär som riksdagen är i Sverige.


I ministerrådet samlas medlemsländernas ministrar. Ska beslut fattas om miljön träffar Sveriges miljöminister de andra ländernas miljöministrar. Gäller det handel träffas handelsministrarna.


EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet bestämmer tillsammans om EU: lagar och regler. EU-kommissionen föreslår nya lagar, ministerrådet och Europaparlamentet beslutar om dem.

Sveriges ordförandeskap våren 2023

Januari–juni 2023 är det Sveriges tur att vara ordförande i EU:s ministerråd. Medlemsländerna turas om att vara ordförande ett halvår i taget och under 2023 är det tredje gången för Sveriges del. Senast var 2009 och första gången 2001.

Den främsta uppgiften för ordförandelandet är att driva arbetet med EU:s lagstiftning framåt, och se till att allt flyter på i samarbetet mellan medlemsländerna.


Under Sveriges ordförandeskap i EU har regeringen och riksdagen olika ansvarsområden. Regeringen ska leda arbetet i EU:s ministerråd och se till att arbetet med EU:s lagar sker på ett ordnat sätt. Riksdagen ansvarar för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet, det vill säga för samarbetet mellan EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet.


Det innebär att riksdagen förväntas skapa förutsättningar för bra dialog, alltså samtal och utbyte mellan parlamenten. Dialogen sker vid olika konferenser där ledamöter från de olika ländernas parlament och Europaparlamentet träffas och diskuterar gemensamma frågor, som till exempel säkerhet och försvar, ekonomi och polisiärt samarbete i EU.

EU-valet 2024

I juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Alla medlemsländer håller sina EU parlamentsval 6–9 juni 2024. Exakt datum för valet i Sverige är inte bestämt än, men vallagen säger att alla val ska hållas på en söndag.


Källor och mer information om EU

europa.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: