Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-12

Falska försäljare av brandskyddsprodukter

brandsläckare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar om att försäljare utnyttjar deras namn.

Information från MSB:

MSB ger inte företag i uppdrag att sälja brandskyddsprodukter eller andra tjänster.

Uppringande försäljare

Det händer att privatpersoner blir uppringda av företag som vill sälja brandskyddsprodukter, där den som ringer säger att det sker på uppdrag av MSB. Det stämmer inte.

MSB ger enbart rekommendationer

Utöver att du ska ha minst en brandvarnare hemma rekommenderar vi att det finns pulversläckare och brandfilt i alla bostäder. Men vi säljer inte produkterna. MSB har inte gett, eller ger, något företag i uppdrag att sälja brandskyddsprodukter.

Tillsyn görs enbart av kommun via räddningstjänst

MSB ger heller inte i uppdrag åt något företag att göra någon form av besök, tillsyn eller liknande. Det är endast kommunen (räddningstjänsten) som har rätt att genomföra tillsyn av brandskyddet, eller av kommunen utsedd kontrollant när det gäller brandskyddskontroll av eldstäder.

 

I de fall räddningstjänster gör så kallade hembesök informerar de vanligen om dessa i förväg.

Anmäl falska försäljare till Konsumentverket

Blir du utsatt för en försäljare som marknadsför sin produkt eller tjänst på ett vilseledande sätt kan du anmäla det till Konsumentverket.

Senast uppdaterad:
2019-12-12