Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Flyktingar från Ukraina till Burlövs kommun

Blue and yellow colors of the national flag of Ukraine

Burlövs kommun förbereder sig för att ta emot flyktingar från Ukarina. Vi gör det i samverkan med andra myndigheter.

Så samordnas flyktingmottagandet i Skåne

Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Migrationsverket samordnar flyktingmottagadet i Skåne. Länsstyrelsen Skåne har gett Skånes kommuner i uppdrag att inventera sovplatser för tillfälligt mottagande av flyktingar från Ukraina.

Burlövs möjlighet till mottagande

Inledningsvis förbereder sig Burlövs kommun på att ta emot upp till 75 flyktingar successivt från den 14 mars. De kommer att få sovplatser på tomma avdelningar inom kommunens nuvarande boenden.

 

Kommunen kommer att ansvara för omhändertagandet av flyktingar som kommer till Burlöv. De personer som idag bor på boendena kommer inte påverkas av den tillfälliga verksamheten och deras personal kommer vara tillgänglig precis som vanligt.

Placering av flyktingar hos kommuninvånare

Burlövs kommun har kontaktats av privatpersoner som erbjuder boende i sina hem till flyktingar från Ukraina. Vi tackar de kommuninvånare som är villiga att öppna upp sina hem för människor på flykt. För närvarande har vi inte behov av externa platser eller platser hos privatpersoner.


Inte heller Migrationsverket, som anvisar boenden till personer som har flytt till Sverige, förmedlar boenden för flyktingar till privatpersoner. Läs mer om Migrationsverket och deras uppdrag på deras webbplats under länken nedan.

 

Intressant för Burlövs kommun är dock om någon kan tänka sig att utredas för att bli familjehem för barn som kommer utan vårdnadshavare.
Läs mer om vad det innebär att bli godkänd som familjehem.

Frivilliga hjälpinsatser för flyktingar - vad kan du göra?

Burlövs kommun jobbar just nu inte tillsammans med föreningar eller hjälporganisationer som gör insatser med insamlingar och annat stöd för flyktingar i Ukraina eller för dem som kommer till Sverige. Hittills gör vi bedömningen att vi själva klarar ett inledande mottagande utan frivilligas stöd och resurser. Vill du göra en insats hänvisar vi till etablerade föreningar och organisationer.

Senast uppdaterad: