Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-15

Föreläsning på SKLs konferens för arbetsmarknad och näringsliv

Föreläsning

Jakob Svensson, (Arbetsförmedlingen), Mattias Runehammar, (Folhögskolan Hvilan), Violeta Costa Fréte och Uliana Hellberg (båda Burlövs kommun)

Den 14 mars höll Burlövs kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan två seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings Arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, på temat ”Att lyckas med implementering – exemplet PEAK”.

Samverkan i ett ESF-projekt

Burlövs kommun, Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan drev under tre år ESF-projektet PEAK. ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierade projektet för att öka möjligheterna för unga att komma i utbildning eller jobb. 2018 avslutades projektet och arbetssättet implementerades i Burlövs kommun. Idag är PEAK en del av kommunens ordinarie verksamhet inom enheten Arbetsmarknad och försörjning.

Lyckat projekt blev ordinarie verksamhet med fortsatt samarbete

PEAK erbjuder studievägledning och möjlighet för ungdomar i åldern 15-29 år att skapa en studieplan utifrån sina mål. Det framgångsrika samarbetet med Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan fortsätter efter att ESF-projektet är avslutat.

Föredraget förmedlade hur vi tänker kring projekt, vilka delar som är avgörande för att lyckas.

Vidare berättade vi genom exemplet projektet PEAK våra erfarenheter från att driva projekt i samverkan med flera olika parter. Vi bjöd både på framgångar och "fuck-ups", säger Violeta Costa Fréte.


Vår ambition var att dela med oss av våra lärdomar och visa att om du har en projektidé som håller, så kan en implementering i ordinarie verksamhet bli verklighet! Det viktiga är att ha med sig chefer, politiker och medarbetare för att lyckas.

Detta är PEAK

PEAK (Ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling),

Läs mer www.burlov.se/peak


Följande personer medverkade under föreläsningen i Uppsala

Violeta Costa Fréte, Burlövs kommun

Uliana Hellberg, Burlövs kommun

Jakob Svensson, Arbetsförmedlingen

Mattias Runehammar, Folkhögskolan Hvilan


Moderator var Anna Nilsson, också från Burlövs kommun.

Senast uppdaterad:
2019-03-15