Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Företagare i tillväxtprojekt hjälper varandra med digitala möjligheter

Laptop and books balancing with laptop being heavier

Många företag står inför utmaningen att bli mer digitala. Genom Burlövs kommuns satsning Tillväxtresan - genom innovation och mångfald, har företagen Gasolspecialisten och MPel trots olika verksamheter, utmaningar och tillväxtmål mötts och samarbetat för att utvecklas digitalt.

Kommunens projekt Tillväxtresan - genom innovation och mångfaldriktar sig till små och medelstora företag och är en satsning med fokus på att bidra till deltagande företags tillväxt och utveckling. Projektets förstudie visade att flera företag var i behov av just digital kompetensutveckling, vägledning och ökad digital närvaro i företagen.

Digitalisering för effektivare arbetssätt och logistik

Att använda fler smarta digitala verktyg och tjänster samt att vara mer digital ut mot kunder, är några av företagens utmaningar i en ökad digitalisering. Företaget MPel hade redan innan Tillväxtresan - genom innovation och mångfaldstartade kommit långt med sin digitalisering. Projektets förändringsledare, Maria Tunberg på Analysys Mason, såg att ett av projektets andra deltagande företag Gasolspecialisten kunde arbeta på ett likande sätt som MPel för att öka sin digitalisering. Så istället för att köpa in en konsulttjänst, fick Gasolspecialisterna lära av MPel för att se hur de kunde arbeta mer digitalt ute hos sina kunder.


Genom samarbetet har MPel fått dela och belysa praktiska erfarenheter kring att framförallt arbeta mer digitalt mot kunder. Att tillämpa mer digitala arbetssätt effektiviserar och säkrar upp logistiken mellan kund och företag. Företagen får också en mer överskådlig bild av respektive kund och dennes beställning.

Små steg för lyckad övergång

– Tillsammans med Gasolspecialisten gjorde vi upp en handlingsplan. Eftersom digitalisering handlar om att ändra arbetsmoment, är det viktigt att göra lite i taget. Därför gav vi Gasolspecialisten tips på små steg företaget bör ta innan man inför ett digitalt system. Exempelvis är det viktigt att kartlägga nuvarande arbetsflöde och se över vilka brister som finns, berättar Stina Wulff på MPel.


Stina berättar att det finns många fördelar med att arbeta mer digitalt i ett hantverksyrke där personalen är ute på jobb. Arbetsorder, materialåtgång och dagbok synkas med kontoret i slutet av dagen. Arbetad tid kopplas då även till löneprogrammet så att medarbetaren får rätt antal komptidssaldo, arbetstidsförkortning, semester med mera. Andra fördelar med att vara mer digital är att företaget får mer ordning och reda, får snabbare fakturering och mindre administrationstid för alla medarbetare.

Nöjda företagare fortsätter samarbeta

Tack vare att MPel arbetar digitalt ute hos kunden säkras företagets höga kvalité, samt att vi redovisar rätt antal timmar och rätt mängd åtgånget material på respektive jobb. MPel använder elektroniska leveransfakturor vilket även gör att vårt företag även kan ha bättre koll på eventuellt ”svinn” det vill säga bortglömt åtgånget material, berättar Stina.

 

Företaget Gasolspecialisten är mycket nöjda över sitt deltagande i Tillväxtresan och samarbetet med MPel. Genom samarbetet har företagen även fått möjlighet att hjälpa varandra på andra sätt.

 

– Gasolspecialistens digitaliseringsarbete fortsätter och det har varit både roligt och givande att samarbeta med MPel. Vi har inte bara utbytt erfarenheter av digitalisering, utan vi har även fått chansen att hjälpa varandra med olika jobbuppdrag, berättar Jörn Olsson på Gasolspecialisten.

Senast uppdaterad: