Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Företagare och kommunen samverkar om brottsförebyggande åtgärder

Amelie Gustafsson (kommunstyrelsens ordförande), Filip Jakobsson (kommunpolis), Johan Elgemark (Sematron)

Amelie Gustafsson (kommunstyrelsens ordförande), Filip Jakobsson (kommunpolis), Johan Elgemark (Sematron)

I Burlövs kommun samverkar näringslivet och offentligheten för brottsförebyggande insatser. Under oktober månad har två informations- och startmöten om brottsförebyggande samverkan mellan företagare genomförts.

Mötena genomfördes hos Byggmästaren i Skåne för Arlövs Industri- och företagsby och det andra genomfördes på Hornbach för Stora Bernstorp/Sunnanå.


De samverkansgrupper som skapats har en gemensam digital app som grund där samverkanspartner har möjlighet att skriva och läsa tips mellan företag och polis. På så vis skapas en gemensam plattform för utbyte av information. Tryggheten ökar för handelsföretag, misstänkta objekt noteras och den lokala informationen är tillgänglig för alla som är anslutna till det gemensamma digitalaplattformen.


Genom att antalet företag och företagare ökar i denna samverkan skapas ett bättre och bättre informationsflöde som också polisen tar del av och på så vis kan förbättra sin bevakning och genomföra riktade insatser.


Näringslivsrådet diskuterar brottsförebyggande samverkan

På näringslivsrådet den 11 november 2021 diskuterade deltagarna om brottsförebyggande samverkan och åtgärder. Näringslivsrådet består av kommunalråd, kommundirektör, näringslivssamordnare och ett antal företagare i kommunen. Vi är alla överens om att brottsförebyggande arbete är viktigt och av stor betydelse för kommunens företagare. Samverkan inom mot brottslighet är betydelsefullt för att skapa en större trygghet och en ännu attraktivare kommun.


Kommunpolis och kommunens egna trygghetsvärdar är en viktig resurs i detta utvecklande arbete. Framöver kommer näringslivrådet att hämta in mer information från andra kommunes lyckade insatser, för att bättre rikta våra egna insatser. Inom Burlövs Kommun pågår parallellt flera olika aktiviteter för ökad trygghet och informationsutbyte.


Vill du och ditt företag arbeta med brottsförebyggande samverkan lokalt?

Vill du och ditt företag ingå i en samverkansgrupp och ta del och på sätt bidra till en tryggare omgivning med mindre brott är du välkommen att höra av dig till Krister Persson, näringslivssamordnare.


Kom ihåg att ju fler som deltar desto bättre underlag och desto tryggare omgivning.

Senast uppdaterad: