Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Förseningar i Trafikverkets färdigställande av Åkarps nya station

Tunnelbygget i Åkarp, bild från höst 2021

Tunnelbygget i Åkarp, bild från höst 2021

Trafikverket informerar om att arbetet med Fyrspårsprojektet Malmö-Lund kommer att behöva planeras om. Trafikverket återkommer med förslag på åtgärder och bedömer att tågtrafiken på tillfälliga spår kommer att behövas längre än planerat. Burlövs kommun har börjat arbeta med en analys med fokus på konsekvenser för medborgare och näringsliv samt kommunens egna arbeten längs spårområdet.

Så påverkar det Burlövs kommun

Det inträffade påverkar främst Trafikverkets färdigställande av Åkarps nya station, eftersom brister i betongkonstruktionen som gjutits måste åtgärdas för att uppfylla kvalitetskraven. Det innebär att Åkarps station inte kan tas i bruk som ursprungligen planerats och att den temporära stationen och de tillfälliga spåren måste användas under längre tid.


Förbättringar för att underlätta resandet ska göras av Trafikverket vid den temporära stationen i Åkarp, eftersom den ska användas ytterligare ett år.


När Trafikverkets åtgärder presenteras kommer Burlövs kommuns insatser att fokuseras på att minska effekten för medborgare och lokalt näringsliv. Kommunens egna projekt längs sträckan, iordningsställande och förbättringar i områdets närmiljö kan komma att påverkas.


- Kommuninvånare, särskilt i Åkarp, har varit och är väldigt påverkade av fyrspårsprojektet i boendemiljön under många år. Förseningen är för dessa medborgare är ett stort bakslag. Därför förväntar vi oss att Trafikverket och entreprenören gör vad de kan för att minska de negativa konsekvenserna för de närboende, säger kommunstyrelsens ordförande Amelie Gustafsson, (M).


Fyrspårsutbyggnaden är en av de viktiga pusselbitarna i den långsiktiga utvecklingen av Burlövs kommun.


- Trafikverkets besked innebär att vi får vänta ytterligare ett år på färdigställandet av Åkarps station, men det påverkar även till viss del arbeten vid Burlövs station och resandet i kommunen. Först när vi får mer information om Trafikverkets åtgärdsplan för betongkonstruktionerna kan vi bedöma konsekvenser för våra egna projekt i anslutning till stationsområdena. Vi förutsätter nära samverkan med Trafikverket och grannkommunerna för den bästa lösningen för våra medborgare och vårt näringsliv, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör i Burlövs kommun.

Senast uppdaterad: