Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Fortsatt starkt företagsklimat i Burlöv

Tre kvinnor och en man. Den ena kvinna lämnar över en bukett blommor till kvinnan bredvid.

Fr. vänster: Kommunstyrelsens ordförande Amelie Gustafsson (M) får blommor av Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv. Bredvid står näringslivssamordnarna Krister Persson och Anna Stening Frost

Burlövs kommun visar än en gång på attraktivt företagsklimat när Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga ranking av Sveriges 290 kommuner. Undersökningen visar att Burlöv är den tredje bästa skånska kommunen att driva företag i, strax efter Höganäs (nationellt på plats 5) och Staffanstorp (nationellt på plats 6). Sett till hela riket har vi det sjunde bästa företagsklimatet.

– Svenskt Näringslivs ranking visar att Burlöv upprätthåller och förbättrar kommunens redan höga resultat från tidigare år, vilket vi också kan se i andra relaterade mätningar som SKR:s undersökning Insikt och att vi är nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2021. Jag tycker att mätningen visar på den fantastiska utveckling som vi befinner oss i, där kommunen har en hög ambition och är lyhörda för förbättringar, säger kommundirektör Lars-Åke Ståhl.

Stark utveckling tack vare högt ställda mål

– Burlövs kommun har högt ställda mål och den politiska ledningen är eniga i vikten av ett gott företagsklimat. Det är glädjande att vi alla jobbar tillsammans för att utveckla kommunen och dess företagsklimat till det allra bästa. Vi är otroligt stolta över det arbete vi genomfört tillsammans med kommuners företagare, medarbetare och politiker att skapa en samsyn och Vision 2040, berättar Lars-Åke.

Fortsätter framåt tillsammans med företagarna

– Företagarna är engagerade och vi har ett proaktivt samarbete som gett tydlighet och ett gott resultat. Företagen är viktiga för kommunens tillväxt och välstånd, och tillsammans har vi satt ett starkt och hållbart näringslivsprogram som visar vägen för vårt fortsatta arbete framåt. Under 2022 kommer kommunen fortsätta arbetet med Företagslotsen och höja den interna kunskapen om företagares betydelse för samhället, säger näringslivssamordnare Krister Persson.

Samarbete skola, socialtjänst och näringsliv

– Vi kommer också fortsätta att fokusera på samarbetet mellan skola, socialtjänst och näringsliv, säger Krister. Vi har precis genomfört ett nytt framtaget digitalt praokoncept som vi vill utveckla även efter pandemin och satsningarna på Ung entreprenörskap och Sommarlovsentreprenörerna fortsätter.

Fakta: Undersökningen Företagsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I september presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2021 och ytterligare en tredjedelstatistik från SCB och UC. Hela rankinglistan hittar du på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Burlövs tidigare placeringar

  • 2020 Plats 5
  • 2019 Plats 28
  • 2018 Plats 17
  • 2017 Plats 28

Senast uppdaterad: