Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Fyra järnvägsspår klara redan 2023

skissbild över en järnvägsperrong i tegel och glas där det står Åkarp

Trafikverket meddelade idag att de fyra spåren mellan Malmö och Lund beräknas bli färdiga redan 2023 istället för 2024. Detta tack vare effektivare projektering och inkoppling av det system som styr tågen på de fyra spåren, vilket gör att fyrspårstrafiken kan starta tidigare.

– Med denna lösning vinner vi värdefull tid och kan öppna spåren hela vägen in till Klostergården i Lund redan i december 2023. Det innebär att vi kan dra nytta av kapacitetshöjningen mellan Malmö och Lund drygt ett halvår tidigare än beräknat. En annan vinst är att vi påverkar boende och verksamma utmed järnvägen mindre när vi blir klara tidigare, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

Stärker kommunens position

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl kommenterar nyheten såhär:

– Att arbetet med utbyggnaden av fyra spår kan avslutas tidigare är mycket glädjande. Dels innebär det att byggarbetets påverkan på Burlövsborna minskar, och en bättre närmiljö skapas. Att människor som bor eller arbetar i Burlöv får fler avgångar att välja mellan stärker kommunens position i tillväxtens sydvästra Skåne.

Förbättrad trafik för hela Sverige

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M):

– När arbetena nu går in i andra halvlek så gläds vi i Burlöv åt att se fram emot trafikstart och att därmed kunna bidra med förbättrade möjligheter till kollektivtrafik för Skånes utveckling och i praktiken förbättrad trafik för hela Sverige.

Senast uppdaterad: