Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-11-01

Glädjande donation från Pro Suecia Barbro Osher Foundation till Burlövs kommun

Charlotte Weibull

Charlotte Weibull

Barbro Osher är en välkänd svensk mecenat som tillsammans med sin make Bernard Osher har donerat miljardbelopp till främst konstnärliga och medicinska ändamål. Barbro Osher är sedan många år verksam i USA men har mycket stort intresse för Sverige.

 

Några svenska institutioner som har fått bidrag är Kungliga Operan, Moderna muséet och Dalhalla. Barbro Osher har valt att donera 10.000 USD till Burlövs kommun för att möjliggöra digitalisering av Charlotte Weibulls samlingar.

Charlotte Weibull och Möllegården

Burlövs kommun driver Möllegården i Åkarp som en del av verksamheten inom Kultur & Fritid. Charlotte Weibull är starkt förbunden med Möllegården; hon bodde och startade sitt folklivscenter för folkdräkter och dockor i fastigheten. Hon var känd långt utanför Burlöv med utställningar och försäljning i stora delar av världen. Under sin livstid verkade Charlotte Weibull för allmogens kultur och hembygden och blev uppmärksammad i hela världen genom flera utmärkelser. Mer att läsa om Charlotte Weibull finns att läsa på Föreningen Charlotte Weibulls Vänners webbplats, www.charlotteweibull.se. Burlövs kommun har ett etablerat samarbete med föreningen, som liksom Burlövs kommun till uppgift att vårda och bevara Charlotte Weibulls livsverk.

Inom Möllegården kultur lever Charlotte Weibulls verk vidare. Här finns hennes samling med dockor, folkdräkter, diverse föremål och textilier, sammantaget fler än 10.000 föremål.

Tillgängliggöra föremålen digitalt

Burlövs kommun har ingen möjlighet att visa alla dessa föremål. Burlövs kommun har därför ansökt om donation från Pro Suecia Barbro Osher Foundation för att digitalisera Charlotte Weibulls samlingar och på så vis kunna göra dem tillgängliga för omvärlden med modern teknik.

Burlövs kommun är mycket stolt över att nu har beviljats en donation om 10.000 USD för att fortsatt utveckla arvet efter Charlotte Weibull.

- Vår förhoppning är att världen kommer att få se lite mer av den fantastiska samling vi förvaltar i kommunen tillsammans med Föreningen Charlotte Weibulls Vänner. Vår tacksamhet mot Barbro Osher kan inte nog uttryckas, säger Jane Andersson, kultur och fritidschef i Burlövs kommun. Vi kommer i ett gott, välrenommerat sällskap i Sverige som har gynnat med stora donationer från Barbro Osher och hennes make Bernard Osher.

 

För mer information var vänlig kontakta

Jane Andersson
Chef för kultur och fritid

040-625 62 71
jane.andersson@burlov.se

Senast uppdaterad:
2018-11-01