Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna

Nu finns förslag till ny detaljplan för Kvarteret Hanna vid Burlövs station utställt på granskning. Från den 8 september till och med den 4 oktober 2020 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget

Planområdet ligger vid Burlövs station i Arlöv, mellan Södra stambanan och Hantverkaregatan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, kontor och centrumverksamhet inom fastigheterna Tågarp 21:37 m.fl., vid pendlarstationen Burlövs stations direkta närhet. Detaljplanen ska också säkerställa en hög gestaltningsnivå så att det möter kommunens vision om en trivsam och trygg stationsmiljö. Kommunens målsättning är att kv. Hanna ska vara en föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande med hög arkitektonisk kvalité som bidrar till att sätta tonen för den fortsatta utvecklingen av stationsområdet och Kronetorpstaden.


Bebyggelsen i förslaget består huvudsakligen av bostäder i 4-5 våningar med en uppstickande byggnadskropp på upp till 13 bostadsvåningar. Mot järnvägen föreslås en kontorsdel med centrumverksamheter på upp till 30 meters höjd. Publika verksamheter ska främst finnas i bottenvåningar mot Stationstorget. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande för att den anses vara av betydande intresse för allmänheten.

Granskning

Förslaget finns utställt på granskning från 8 september till och med 4 oktober 2020.


Granskningshandlingarna samt mer information finns tillgängligt på:

- Kommunens webbplatsöppnas i nytt fönster

- Medborgarhuset i Arlöv

- Biblioteket i Arlöv

- Biblioteket i Åkarp


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 4 oktober 2020.

Senast uppdaterad: