Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av detaljplan för skyltpelare

Vy in mot handelsområdet i Stora Bernstorp.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 31 maj § 21 2022 om att skicka ut Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare på granskning. Planområdet ligger i södra delen av Burlövs kommun i handelsområdet Stora Bernstorp och omfattar fastigheterna Burlöv Sunnanå 12:39 och 12:40.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett reglerat och ordnat uppförande av skyltanordningar.


Förslaget finns utställt för granskning från den 29 juni 2022 till och med 31 augusti 2022.


Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 31 augusti 2022. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad: