Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen

Granskning av detaljplan Videörtsvägen

En detaljplan håller på att tas fram som undersöker möjligheten att utveckla handelsområdet #Bernstorp med utökad livsmedelshandel. Detaljplanen är utställd för granskning från och med den 23 maj 2023 till och med den 13 juni 2023.

Planområdet ligger i Stora Bernstorp och är en del av handelsområdet #Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för handel med livsmedel och drivmedel. Syftet är också att bebyggelsen ska fungera väl i sitt sam­manhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnads­delar ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck. Avsikten är att detaljplanen ska möjliggöra för ett Costco-varuhus.

Granskning

Förslaget finns utställt för grsnskning från den 23 maj 2023 till och med den 13 juni 2023.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: