Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl.

Flygvy över planområdet.

Planområdet för Detaljplan för Sunnnå 6:42 m.fl. ligger i verksamhetsområdet Sunnanå söder om riksväg 11 i södra delen av Burlövs kommun. Förslaget till ny detaljplan finns utställt på granskning från den 14 april 2020 till och med den 1 maj 2020.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet för fastigheten Sunnanå 6:42 med yta för parkering i norr. Detaljplanen ska avhjälpa en problematisk parkeringssituation inom fastigheten samt säkra fortsatt användning av planområdet för kontor och verksamhet med begränsad omgivningspåverkan.


Granskning

Förslaget finns utställt på granskning från den 14 april 2020 till och med den 1 maj 2020. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • Kommunens webbplats
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 1 maj 2020.

Senast uppdaterad: