Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning - Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m fl, Tullstorpsvägen

Flygbild över detaljplaneområdet

Planområdet ligger sydväst om trafikplats Sunnanå där E6/E20 och väg 11 korsas. Närmare bestämt väster om Tullstorpsvägen i höjd med Hörakroksvägen. Detaljplanens syfte är att utreda om pågående mar­kanvändning i form av lager, kontor och verkstad är lämplig och kan utvecklas.

I denna detaljplan är det viktig att bebyggelsens användning anpassas till sitt sammanhang mellan befintlig bostadsbebyggelse i söder och de stora logistikverksamheterna i nordväst. Detaljplanen ska också ge en viss flexibilitet inför framtiden.

 

Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget innehålla verksamheter med begränsad omgivningspåverkan och kontor.

 

Mer information och planhandlingar hittar du här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: