Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-01

Granskning - Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan

Planområdet ligger i Tågarps villaområde i norra Arlöv. Förslaget finns utställt för granskning från den 1 oktober 2019 till och med den 31 oktober 2019.

Detaljplanens syfte är att bevara områdets nuvarande karaktär och förslaget finns utställt för granskning från den 1 oktober 2019 till och med den 31 oktober 2019.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga under "Vill du läsa mer?" samt i Medborgarhuset och Biblioteket i Arlöv.


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 31 oktober 2019.

Senast uppdaterad:
2019-10-01