Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-06

Harakärrsgården certifierat Alzheimers och demensboende

gruppfoto av personer som håller upp diplom

Personalen som jobbar på Harakärrsgården har genomgått en ettårig specialistutbildning med praktik inom området Alzheimers och demensomsorg. De har även blivit certifierade vilket innebär att minst 75 % av personalen är utbildade. En gång om året kommer personalens kunskaper att kontrolleras så att de kan upprätthålla certifieringen.

Harakärrsgårdens äldreboende blev utvalda av nästan 150 olika demensboenden i Sverige att delta i Omsorgsakademins utbildning. Anledningen till att företaget fastnade för Harakärrsgården är att deras arbete med de mjuka värdena redan hade kommit långt.

 

Enhetschef Eva Wörlén om certifieringen:

Jag ser det här som ett kvitto på att vi har jobbat med helt rätt inriktning de senaste åren. Vårt arbetssätt med att sätta patientens behov och de mjuka värdena i fokus har gjort att jag upplever att vi är en spjutspets inom äldre- och demensvården i Sverige. Sedan tidigare har vi en riktigt bra teamkänsla i arbetsgrupperna, vi ställer upp för varandra. Nu när personalen också är certifierade i det här arbetssättet skapar vi en stolthet som kommer genomsyra hela vår verksamhet.

Sverige efter USA i utvecklingen

Ulrika Nilsson är instruktör från företaget Omsorgsakademin som har genomfört utbildningen. Hon menar att de i USA ligger 8–10 år före oss när det gäller utvecklingen av arbetssätt för personer med alzheimer eller demenssjukdom. Tidigare tyckte hon att vi inom den svenska sjukvården befann oss i främsta ledet när det gäller vård och omsorg och blev därför väldigt överraskad när hon vid en studieresa till USA insåg att så inte var fallet.

Förståelse för hur det är att vara dement

En viktig del i utbildningen är att de anställda har fått genomföra en virtuell demensupplevelse. Men Ulrika säger att det inte har någonting med VR-glasögon att göra. Däremot får personalen annan utrustning på sig för att förvanska sinnena och på det sättet simulera hur det är för en person som lider av demenssjukdom. Det är viktigt att försökspersonen inte i förväg vet hur testet går till, därför ska det inte gå att förbereda sig.

 

– Personer som drabbas av demens vet inte heller om i förväg att de ska drabbas, säger Ulrika. Vi vill att upplevelsen som vi simulerar för personalen ska vara så verklighetstrogen som möjligt så att de ska få en känsla av hur det är att vara dement.

 

Sedan får personalen fem uppgifter att utföra medan deras sinnen är förvanskade. Hittills har ingen klarat av att lösa alla uppgifterna. Ulrika säger att det är en riktig ögonöppnare för alla som genomför deras virtuella demensupplevelse.

 

– Vi tycker att det är en viktig utgångspunkt för att skapa förståelse hos personalen för hur det är att leva med demenssjukdom, avslutar Ulrika.

Senast uppdaterad:
2019-09-06