Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Hjälp oss förstå Burlöv ännu bättre!

En kvinna och en man tittar in i kameran, bakom dem grönskande träd.

Matilda Kursis, planarkitekt och Joel Tufvesson, stadsarkitekt.

En ny översiktsplan för att beskriva hur Burlöv ska utvecklas fram till 2045 håller just nu på att arbetas fram. På Burlövsfesten 2 september kan du dela med dig av dina tankar och erfarenheter av att leva och bo i kommunen, och vad du tycker är viktigt för att skapa en bra kommun i framtiden.

Vad vill ni prata med Burlövsborna om på Burlövsfesten?

– ­Det vi är intresserade av att veta är hur man upplever sitt närområde, och vilka tankar och idéer man har om framtiden, säger stadsarkitekt Joel Tufvesson. – Vi vill ha hjälp med att förstå Burlöv bättre. Det är inte så att vi inte kan området, men för att tränga djupare in i det så behöver vi hjälp. Det kan till exempel vara värdefullt för oss att få veta vad som har hänt under årens lopp när vi planerar framtidens Burlöv.

– Det kan också vara hur man använder platser och rör sig i kommunen, fyller planarkitekt Matilda Kursis i. Vi kan vara ute hur mycket som helst när vi jobbar, men det betyder inte att vi får all information som vi behöver för att göra vårt arbete riktigt, riktigt bra.

Därför behöver vi din hjälp

– Det är invånarna som är experter på sin kommun, säger Matilda. Och det handlar om burlovsbornas framtid. Det är ju inte många av oss som jobbar med frågan som också bor i kommunen så vi behöver så mycket hjälp som vi kan få, säger Joel. Ju mer hjälp vi får av invånarna, desto bättre blir översiktsplanen. Visst har vi våra politiker att diskutera med men de är inte så många till antalet. Kommuninvånarna är betydligt fler och om många engagerar sig blir resultatet bättre, menar Joel.

Det här är en översiktsplan

En översiktsplan handlar om vad vi ska använda kommunens mark till. Var ska vi bygga bostäder, skolor, lekplatser och natur- och parkområden. Var det ska finnas cykelvägar, gator och var ska kollektivtrafiken gå? Vad behöver man i närheten av sin bostad för att kunna trivas och tycka det är roligt att bo där? En översiktsplan handlar också om hur vi ska hantera vattnet. Hur kan vi till exempel planera för att minska risken för översvämningar?

Översiktsplan 2045 för Burlövs kommun

Följande tre fördjupningsområden har politikerna hjälpt till att formulera, och dessa har vi jobbat mycket med under våren, säger Joel:

  • Bostadsutveckling
    • Hur många bostäder behöver vi bygga och var någonstans?
  • Gestaltad livsmiljö
    • Hur vi upplever miljön runt omkring oss. Det är ett väldigt brett begrepp, i stort sett allt ifrån offentlig konst till infrastruktur.
  • Trygghet
    • Hur skapar vi miljöer som upplevs som trygga?

När är den klar?

Det är politikerna som bestämmer att anta översiktsplanen. Det beräknas de göra år 2025. Men redan till våren 2024 kommer Matilda och Joel presentera ett första utkast av översiktsplanen, som du kommer kunna ta del av på kommunens webbplats: www.burlov.se.

Lämna synpunkter även digitalt

Vilken förändring vill du se i kommunen de närmaste 20 åren? Har du inte möjlighet att ta dig till Burlöv Center den 2 september kan du lämna dina synpunkter digitalt. Klicka på den här länken för att komma till kartan där du kan lämna dina åsikter och idéer om vad du tycker ska vara med i översiktsplanen Länk till annan webbplats..

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad: