Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Höstens digitaliseringsprojekt inom socialtjänsten

man i ljusblå arbetskläder visar någonting på en surfplatta för en äldre farbror i glasögon

Som en led i arbetet med kommunens digitaliseringsstrategi för att dra nytta av ny teknik har socialtjänsten tre digitaliseringsprojekt på gång under hösten. De nyckelfria låsen inom bland annat hemtjänsten ska bytas ut för att kunna stödja interna verksamhetssystem, undersköterskor kommer att dokumentera överlämning av läkemedel i en app i mobiltelefonen och ett nytt planeringssystem införs för personal på särskilt boende.

Byte av lås för att integrera med verksamhetssystem

– Vi byter ut de nyckelfria låsen för alla som har hemtjänst, berättar kvalitetsstrateg Mette Davidsson. Genom att byta till en annan leverantör får vi möjlighet att införliva de nya låsen med våra befintliga verksamhetssystem. Totalt kommer cirka 480 lås bytas ut under hösten.

Med de nya låsen får vi allting samlat på ett ställe: dokumentations- och journalsystem samt genomförandeplaner, berättar Mette. Vi får även med information om när brukarna fått besök av hemtjänsten, hur ofta och så vidare.

Läkemedelskontroll i app

När undersköterskor lämnar över läkemedel till brukarna, ska detta dokumenteras genom att signera i ett dokument. Syftet är att se till att brukaren får rätt läkemedel varje dag. Tidigare har signeringen gjorts i pappersform, men till hösten ska undersköterskorna göra detta i en app på sin mobiltelefon. – Vi har många avvikelser i hanteringen av läkemedelsöverlämningen berättar Mette, och det här hoppas vi ska leda till en minskning och förbättring av hanteringen.

Nytt planeringssystem för personal på särskilt boende

Under hösten kommer också ett nytt planeringssystem införas för personal på särskilt boende. Fördelarna är att det nya, digitala systemet är integrerat med verksamhetssystemen på samma sätt som de nyckelfria låsen. Det vill säga att vi får allting samlat på ett ställe: dokumentations- och journalsystem samt genomförandeplaner, avslutar Mette.

Senast uppdaterad: