Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

I augusti startar två undersökningar som påverkar vardagen för Burlövsbor

siluetter i olika färger med tomma pratbubblor ovanför

I mitten av augusti skickar Polisen ut sin trygghetsmätning till invånare i bland annat Burlöv. Endast några dagar senare skickas nästa stora, betydelsefulla undersökning ut i vår kommun och då rör det sig om Medborgarundersökningen. Resultatet av båda undersökningarna utgör viktiga underlag för kommande planering av kommunens och lokalpolisens verksamhet. Det är viktigt att du fyller i och skickar in om du är en av dem som får möjlighet att delta i undersökningarna.

Medborgarundersökning

I Medborgarundersökningen kan du tycka till om vad du tycker om Burlövs kommun inom områden som: skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Medborgarundersökningen har kommunen beställt av Statistikmyndigheten (SCB) och skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare. Resultatet av undersökningen används som underlag för utveckling och förbättring av våra verksamheter. Den ger oss även möjlighet att jämföra kommunens resultat med andra kommuners och riket som helhet.

Tidplan för Medborgarundersökningen

Enkäten skickas ut i mitten av v. 34 (24 augusti). Sista dag för att fylla i webbenkäten är 3 november (det går även att skicka in den i pappersformat, i så fall senast 31 oktober)

Polisens trygghetsmätning

Polisregion Syd genomför årligen lokala trygghetsmätningar i samverkan med Burlövs kommun. Resultatet av undersökningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att, i samverkan mellan kommunen, Polisen och andra parter, öka tryggheten genom att prioritera och förebygga problem och brott. Trygghetsmätningen skickas ut till 600 slumpvis utvalda kommuninvånare. Du kan svara både på pappersenkät och digitalt.

Tidplan för Polisens trygghetsmätning

Undersökningen skickas ut den 15 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

Senast uppdaterad: