Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

I Burlöv är vi väl förberedda för en eventuell värmebölja

Information från Folkhälsomyndigheten i videospelaren.

I Burlöv är vi väl förberedda inför eventuell värmebölja. Cheferna inom vård och omsorg stämmer av varje vecka hela sommaren, och det finns en uppdaterad rutin för hur vi ska agera. Personalen får också utbildning i hur de kan hantera de negativa konsekvenserna av värmen.

Väderprognoser inför sommaren varnar för att det kan komma en värmebölja i nivå med den som var sommaren 2018. Särskilt utsatta grupper som kan vara extra känsliga för värme, exempelvis personer inom äldreomsorgen, små barn, personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning. Regeringen har därför gått ut med en uppmaning till verksamheter inom vård och omsorg att se över handlingsplaner och beredskap för att kunna tackla en sommar med hög värme.

 

Råd till alla medborgare:

Så hanterar du en värmebölja

Folkhälsomyndigheten har sammanställt råd vid värmebölja:

 1. VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN
  Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Risken ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
 2. DRICK MER
  Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
 3. ORDNA SVAL MILJÖ
  Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 4. ORDNA SVALKA
  En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
 5. TA DET LUGNT
  Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 6. FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT
  Om ditt läkemedel är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller i bipacksedeln.
 7. VAR UPPMÄRKSAM
  Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

  Källa: Folkhälsomyndigheten
Äldre man sitter i soffa och fläktar sig med en papperstidning.

Senast uppdaterad: