Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Inflytanderådet i kreativt möte om kommunens framtid

Fyra personer runt ett bord, varav en sitter och skriver på färglada papperslappar.

Delar av inflytanderådet.

På inflytanderådets senaste möte fick rådet besök av Matilda och Joel som arbetar med kommunens nya översiktsplan. Inflytanderådet enades om att tre områden var särskilt viktiga i planeringen för framtidens Burlöv: mötesplatser, blandad stadsbebyggelse och kommunikationer.

Deltagarna i inflytanderådet fick fundera på olika frågeställningar kopplat till hur fysiska platser påverkar deras mående, och sedan sätta sig i grupper för att diskutera sina svar.

Tre teman särskilt viktiga

Med Matildas och Joels hjälp kristalliserades tre teman som var viktiga för gruppen:

  • Mötesplatser.
    • Hur kan kommunen skapa fysiska miljöer så att det blir trevliga mötesplatser för folk. Det kan till exempel handla om att skapa tydliga stråk så att människor möts på specifika platser, eller förstärker nuvarande stråk. Det kan också handla om hur kommunen utformar cykelvägar, vägar, korsningar med mera.
  • Blandad stadsbebyggelse.
    • Hur ska kommunen planera för få ihop en bra mix av handel, företag, bostäder, grönområden med mera.
  • Kommunikationer
    • Hur ska kommunen planera så att alla har bra förutsättningar att använda sig av kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt vägar för biltrafik.

– Jag tycker det är spännande när inflytanderådet får möjlighet att ge sina perspektiv på frågor som är av stor betydelse för kommunens fortsatta utveckling, säger socialchef Maria Z-B Popoola.

Senast uppdaterad: