Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Innovationsanslag skapar digitalisering, driv och utveckling

Personer på trappa med presentcheckar och blommor

Burlövs kommun satsar årligen 500.000 kr för att ge medarbetare möjlighet att förverkliga idéer som digitaliserar, förbättra kommunens välfärdstjänster och ökar vår service.

Ansökan med prövning

Innovationsanslag ger medarbetare möjlighet att prova ny teknik eller nya arbetssätt som utvecklar eller säkrar kvalitet och service till våra medborgare. Varje projekt kan beviljas upp till 100.000 kronor.

 

Under hösten 2022 kom 16 förslag in, fler än någonsin, och en tuff gallring fick göras där de mest innovativa förslagen beviljades anslag. Idéer kommer från kommunens alla förvaltningar och det är stor spridning bland förslagen.

Unik satsning utanför verksamheternas ordinarie budget

Innovationsanslag innebär att vi kan prova och utveckla projekt som annars inte skulle blivit av. Det är också en fantastisk möjlighet att medarbetare kan driva utveckling i sin vardag på ett unikt sätt.

7 projekt beviljade för 2023

Spridningen av projekten visar på nytänkande som styr mot vår Vision 2040 och även mot våra övergripande mål; Attraktiva, Hållbara, Tillgängliga och Trygga Burlöv. Projekten ska avslutas under samma år som de startas.


  • IoT - Internet of Things - framtidens information - 100.000 kronor
  • Interaktiv projektor för aktivt lärande - 100.000 kronor
  • Textilateljé på förskola - 100.000 kronor
  • Pedagogisk odling - 75.000 kronor
  • Min utredning, egen bok för barn i omsorg - 60.900 kronor
  • Digital plattform för kommunens egna möbelåterbruk TaGe - 43.500 kronor
  • Elmotorer på kommunens befintliga cyklar - 25.000 kronor

Totalt: 504.400 kr


Beviljade anslag firades med blommor, "presentcheck" och en lunch. Vi önskar årets projektdeltagare Varmt Lycka till!

Innovationsbidrag har delats ut sedan 2019

Under de första åren kom få ansökningar in och det blev pengar kvar i potten, därefter har det utökats varje år. Nu räcker inte pengarna till för alla förslag från medarbetare som vill driva utveckling på sin arbetsplats. Flera av projekten har varit så lyckade att de har permanentats. Det kommunens centrala ledningsgrupp som utser varje års projekt.

Senast uppdaterad: