Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kommunen prisas för sina miljöbilar

En av Burlövs kommuns eldrivna skåpbilar står framför blomsterrabatten vid Medborgarhuset

Burlövs kommun har fått utmärkelsen Miljöfordonsdiagnos, som är en granskning av kommuner och regioners fordonsparker ur miljösynpunkt. Av 290 granskade kommuner var Burlöv den kommun som gjort störst förbättring från föregående år.

Miljöfordonsdiagnos delas ut av Miljöfordon Sverige och Dun & Bradstreet. Diagnosen finns till för att underlätta omställningen till riksdagens mål om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. I år prisas Burlöv för att uppvisa störst förbättring i resultatet jämfört med år 2020, till följd av att vi har minskat antalet dieseldrivna fordon och fått fler el-bilar. Nedan följer motiveringen till årets vinst:

Burlövs kommun står som segrare i kategorin störst förbättring. Det åstadkommer man genom att minska antalet fordon samtidigt som man ökar antalet fossiloberoende fordon som också är miljöbilar. Burlöv är en liten kommun med få bilar och då ger förändringar i antalet fordon och deras bränslen snabbt utslag i statistiken. Segern tas hem genom en förbättrad energieffektivitet för de lätta lastbilarna.

Burlöv blir mer ekologiskt hållbart

- Vi har målsättning om att bli en mer ekologiskt hållbar kommun och det finns en god acceptans för att arbeta med miljöfordon och i synnerhet el-fordon vid nyinköp, säger Johan Rönnborg, miljöstrateg på kommunen. Vi är en ganska liten kommun till ytan så el-bilar lämpar sig fint! Vi ska köpa in miljöfordon enligt statlig definition och har en prioriteringsordning där el-bilar och biogasbilar ska väljas i första hand.

Medarbetare nöjda med nya fordon

En stor del av förbättringen från föregående år går att härleda till nya elbilar för kommunens och det kommunala fastighetsbolaget Burlövsbostäders fastighetstekniker. Burlövsbostäder håller på att helt fasa ut förbränningsmotorer i både fordon och redskap och har redan hunnit köpa in två nya el-fordon i år.

Tre män i svarta arbetskläder står tillsammans med en fjärde man i vit skjorta framför 3 stycken vita skåpbilar. En av männen håller upp ett diplom.

Kommunens och Burlövsbostäders fastighetstekniker visar tillsammans med Johan Rönnborg stolt upp utmärkelsen.

Sanel Rudic är en av de fastighetstekniker på Burlövs kommun som använder el-bil i arbetet. Han pratar om sina positiva erfarenheter:
- Bilarna fungerar hur bra som helst för det vi använder de för. Vi är en sån liten kommun att vi inte ser några större problem med laddning eller effekt.

Fler miljöfordon är att vänta

Johan Rönnborg berättar att andelen sannolikt öka i takt med att fordonen byts ut i framtiden:
- Vi sitter på en del gamla fordon som behöver bytas inom en ganska snar framtid. Exempelvis har vi en hel del hemtjänstfordon som står inför byte och följer vi riktlinjerna så blir det fler el-bilar i framtiden.

Senast uppdaterad: