Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kommunens arbete med Coronapandemin

Medborgarhuset i Burlöv

Burlövs kommuns lägesrapport om arbetet med Coronapandemin.
2020-04-27

Krisledning

Burlövs kommen arbetar sedan mitten av mars 2020 enligt sin krisledningsplan nivå – 1. För att leda och samordna arbetet finns en så kallad krisledningsstab med experter från vård, lokalvård, personal, kommunikation, osv. Arbetet bedrivs i huvudsak de ordinarie verksamheterna. Krisledningsstaben samordnar kommunens arbete för en helhetsbild samt ansvarar för samverkan internt och externt. Staben rapporterar sitt arbete till kommundirektören för exempelvis beslut om åtgärder och vidare information till kommunens förtroendevalda. Allt arbete leds tills vidare av respektive nämnd och verksamhet.

Arbetsmiljörisker och bedömningar

Burlövs kommun arbetar hela tiden med våra medarbetares arbetsmiljö. Vi gör nu, som under normala förhållanden, riskbedömningar regelbundet och vid förändringar i våra verksamheter tillsammans med skyddsombuden på arbetsplatserna.

Kommunen har särskilt riskbedömt arbetsmiljön till följd av Coronapandemin.

Skyddsutrustning och övrigt material

Det är en prioriterad uppgift för Burlövs kommun att införskaffa korrekt skyddsutrustning och hitintills har vi inte haft någon akut brist av något slag. Samordning av materialinköp sker även regionalt och nationellt för att ingen aktör ska bli utan nödvändig skyddsutrustning. Till detta kan tilläggas att vi exempelvis har egen tillverkning av visir och till viss del även förkläden. Utrustning finns och tillhandahålls där det behövs. Och vi följer rekommendationerna från Vårdhygien Skåne. Det är fortsatt viktigt att vi alla lever upp till hygienregler, undviker att gå till samlingar/möten om vi har symptom och/eller tillhör en riskgrupp.

Andra verksamheter som påverkas

Krisledningsstabens uppgift är att bedöma om möten eller liknande skall genomföras. Beslut fattas av ordinarie nämnd och verksamhet.

Exempel som tidigare meddelats är att evenemang är inställda och verksamheter som t ex Mötesplatsen har stängts.


Ett annat exempel är frågan om Södervångsskolans elever som äter lunch i lokaler på Harakärrsgården. Redan i slutet av mars vidtogs flera åtgärder för att förhindra smittspridning. Elever och skolans personal äter i egen matsal med egen ingång. Personal som arbetar med att transportera mat till eleverna arbetar inte tillsammans med personal från Harakärrsgårdens boende eller använder samma ingångar för leverans av mat som leverans till Harakärrsgårdens boende.
Detsamma gäller lokalvård. Olika personal jobbar i matsalen för eleverna respektive lokaler för de boende på Harakärrsgården.

Oro i krisen

Under en pågående kris är det vanligt att man känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Krisinformation.se har samlat information för de som känner oro eller vill veta hur de kan ta hand om sin och andras psykiska hälsa under denna tid.

Läs mer om du känner dig orolig på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till anhöriga, media och personal

Burlövs kommun följer patientsäkerhetslagen och värnar människors integritet. Det innebär att vi följer de rutiner som gäller för sjuka medborgare vid t ex smittsamma sjukdomar.


I en kommuns uppdrag finns att möta medborgare varje dag som har smittsamma sjukdomar. Personer som tillfälligt eller permanent bär på en smitta möter vi och ger service till på boenden, i andra verksamheter eller medborgares egna hem.


Anhöriga till personer i kommunens vård och omsorg informeras om personen blir sjuk precis som i vanliga fall. Vårdnadshavare får information rörande elever, etc.

Patientsäkerhetslagen innebär att en kommun eller personalen inte får berätta att person A har sjukdomen eller person B har avlidit av smittsam sjukdom av sekretesskäl. Lagen finns för att skydda den personliga integriteten.


Med patientsäkerhetslagen ska våra medborgare känna sig trygga med att kommunen inte berättar för personal som inte är berörd, för media eller andra externa att de har en sjukdom.

Senast uppdaterad: