Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kommunens nya bad får sitt namn

Den ofärdiga fasaden på det nya Burlövsbadet

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 1:e Mars 2021 beslut om att kommunens nya bad ska, likt det nuvarande, heta Burlövsbadet. Detta mot bakgrund av den namntävling som utlystes under hösten 2020, där Burlövsbadet var det överlägset mest populära förslaget.

Namnet Burlövsbadet lever kvar

Namnet Burlövsbadet var populärt bland såväl personalen på nuvarande bad som medborgarna som deltog i tävlingen. Eftersom det dessutom är ett inarbetat namn med historisk och geografisk förankring ansåg kommunstyrelsens arbetsutskott att det var ett bra val.


Nu tillkännages beslutet i form av en video, där även vinnaren av namntävlingen presenteras. I slutet av videon visar vi dessutom upp hur det ser ut inne på badet just nu!

Du kan läsa mer om det nya badet här nedan:

Senast uppdaterad: